Wpłaty

Przedstawiciele poszczególnych klas Rady Rodziców obecni na zebraniu, w dniu 15.09.2020 roku                           w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę nr 5.

Ustalono wysokość składki na RR w roku szkolnym 2020/2021

 
-100 zł/rok szkolny lub 2*50 zł/semestr lub 10*10zł/miesiąc


Zgodnie z regulaminem RR rozdział V paragraf 16 punkt 3 
- Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo dobrowolną składkę wnosi się tylko na jedno dziecko.

oraz

- ksero 10 zł/rok szkolny

Wszystkie wpłaty na RR (składki, ksero) prosimy wpłacać na numer konta:


PKO Bank Polski
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 182
91-103 Łódź ul. Łanowa 16

78 1020 3408 0000 4102 0021 5723


W tytule przelewu (składka RR lub ksero) oraz imię, nazwisko dziecka/dzieci, klasa.

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć RR swoim pomysłem i działaniem, zapraszamy do współpracy :-)