Dokumenty

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie podczas wspólnych działań oraz za wpłaty na fundusz Rady Rodziców.

Staramy się dysponować funduszami Rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.

Regulamin Rady Rodziców